Wednesday, August 19, 2009

Customized: Di Tunay na LalakeHindi bahagi ng buhay ng isang tunay na lalake ang "customization".
Wala siyang customized wallpaper at lalong walang customized ring tones.

No comments:

Post a Comment