Friday, August 21, 2009

Homer Simpson: Patron ng Tunay na Lalake
si Homer ay
palaging tama
walang abs
palaging magulo kausap


walang ginagawa kundi
kumain at
matulog

No comments:

Post a Comment