Friday, August 21, 2009

Jamby Madrigal: Tunay na Lalake
bagamat sinasabing "open secret" na lesbian si Jamby, (hindi nakatulong ang boy cut na buhok)

ang tunay na lalake, walang hiya.

gawain ng tunay na lalake ang mangampanya nang garapal sa libing ng isang bayani.

No comments:

Post a Comment