Thursday, August 20, 2009

Prutas: Pagkain ng Di Tunay na Lalake


Orange soda lang ang alam na prutas ng isang tunay na lalake.
Karne, yosi at beer lang ang kanyang pagkain.
Wala siyang konsepto ng "antioxidant" at "fiber-enriched".
Hindi umiinom ng C2 at kung anu-ano pang shit ang isang tunay na lalake.
No comments:

Post a Comment