Friday, August 21, 2009

Achmed the Dead Terrorist: Tunay na Lalake
palamura
sumabog na't lahat pero nasugatan lang daw
hindi nagpapahawak ng legs sa kapwa tunay na lalake

at higit sa lahat handang mamatay para
makuha ang ipinangakong 72 virgins sa langit

No comments:

Post a Comment