Friday, August 21, 2009

Gangsta pose: Tunay na Lalakeang kung anu anong shit na ginagawa mo sa daliri mo
ay hindi pang-ghetto o pangkalye lang...

walang pinipiling lugar ang pagiging astig


No comments:

Post a Comment